Семейно и наследствено право

Консултации и представителство пред съд във връзка с: бракоразводни дела, дела за пълно и непълно осиновяване.
Делба на семейно имущество.
Съдействие при изготвяне на саморъчни и нотариални завещания.
Консултации и съдействие по въпроси, възникващи в хода на откриване и приемане на наследство.
УСЛУГИ

Вещно право
Облигационно право
Търговско право
Административно право
Семейно и наследствено право