Процедура:

1. Задавате Вашите въпроси.
2. Получавате електронно съобщение (мейл) с цената на консултацията и банкова сметка, на която да я преведете.
3. Получавате електронно съобщение (мейл) с отговорите на Вашите въпроси.
4. При необходимост задавате допълнителни поясняващи въпроси, без допълнително плащане.

На всеки въпрос, излизащ извън първоначално заявените, ще получите отговор след заплащане на допълнителна такса при същите условия.


office@sotirovbg.com
УСЛУГИ

Вещно право
Облигационно право
Търговско право
Административно право
Семейно и наследствено право