Адвокат Сотиров започва правната си кариера в края 90–те години в кантора, обслужваща интересите на международни компании като „Кока кола”, „Макдоналдс”, „Филип Морис”, „Интербрю” и др. на територията на Република България.

От юни 2007г. консултира и обслужва инвеститорски компании с интереси в строителството, стопанисването и управлението на ваканционни имоти по южното Черноморие. В различни периоди от време услугите на адвокат Сотиров са ползвани от строителни компании, фирми за строителен надзор, фирми, занимаващи се с търговия, счетоводство, юридически лица с нестопанска цел.


Целта на Адвокатска кантора “Сотиров” е предоставянето на качествено, коректно и навременно обслужване на клиентите. Високият професионализъм и етиката във взаимоотношенията стоят в основата на изграждането на дългосрочно партньорство с клиентите и партньорите на кантората.
УСЛУГИ

Вещно право
Облигационно право
Търговско право
Административно право
Семейно и наследствено право